29.november 2005, Moskva

MGU, Vorobjevy gory

1. byggning for humanistiske fag

2. etasje, konferansehallen

 

 

NORLA

i samarbeid med norskseksjonen ved Institutt for germansk og keltisk filologi, Det statlige Lomonosov-universitet i Moskva, og Den norske ambassade i Moskva

 

 

 SEMINAR

 

Norsk litteratur gjennom 100 år

 

 9.3010.00     Velkomst og introduksjon ved Jelena Ratsjinskaja, førstelektor i norsk, MGU

 

Øyvind Nordsletten, Norges ambassadør i Russland

Kristin Brudevoll Norlas direktør og leder for skjønnlitterær seksjon

 

10.0010.45    Geir Pollen: Roman = antilyrisk poesi? Utflukter i den norske romanen

1857-2005

 

10.4511.00    Spørsmål, diskusjon

 

11.0011.30    Pause

 

11.3012.15    Thorvald Steen: Den historiske romans utvikling i Norge

 

12.1512.30    Spørsmål, diskusjon

 

12.3013.30    Lunsj

 

13.3013.40    Introduksjon ved Elisabet Middelthon, leder for faglitterær seksjon, Norla

 

13.4014.25    Tor Bomann-Larsen: Den biografiske utfordring

 

14.2514.40    Spørsmål, diskusjon

 

14.4014.55    Pause

 

14.5515.40    Arnhild Skre: Norsk essayistikk og tidsskriftenes rolle i norsk kulturdebatt

 

15.4015.55    Spørsmål, diskusjon

 

15.55-16.10    Studentenes presentasjon av projektarbeidet, gjort i høstsemestret 2005