/Hovedside/Generell informasjon Velg språk:
    russisk|engelsk|norsk
Tilbake  
 Nyheter på serveren
 Generell informasjon
 Historie
 Kultur
 Oslo - 1000 år
 Denne månedens person
 Reiser i Norge
 Drøfteside
 Norgeskart
 Hvordan studere norsk?
 Søk
 Viktige lenker
 Utviklere
 Tilbakemeldinger
 
 
 

Reklame på serveren

 

Helge Heggelund

Kongeriket Norge er et konstitusjonelt monarki. Statsoverhodet er Harald 5. Vi har hatt stortingsvalg i høst og vår nye statsminister heter Kjell Magne Bondevik. Norge har et samlet areal på omlag 390 000 km2 (inkl. Svalbard og Jan Mayen), dvs. 45 ganger mindre enn Russland. Likevel er Norge det 4. største landet i Europa regnet etter areal, mens vi er land nr. 22 i Europa regnet etter antall innbyggere. Det er omlag 4,5 millioner innbyggere i Norge, dvs. 11,5 per km2. Russland har 8,6 innbyggere per km2. Offisielt språk er norsk, som fins i to varianter: bokmål og nynorsk. Samisk er likestilt med norsk i noen kommuner i de to nordligste fylkene: Troms og Finnmark. Nordmenn tilhører den protestantiske kristendommen. Omlag 90 % er medlemmer av den evangelisk-lutherske statskirken. Mynten i Norge heter krone, den deles inn i 100 øre. Vår nasjonaldag er 17. mai.


Norge er fra naturens side ikke spesielt rikt, bortsett fra fisk og petroleum. Den dyrkede jord er svært begrenset. Heller ikke skogarealet er særlig stort, men har et stort innslag av bartrær. Fiskeressursene er betydelige selv i verdensmålestokk. Landet har underskudd på de fleste mineraler og metaller, vi kjøper faktisk en god del mineraler og metaller fra Russland. Norge er rikt på petroleum.


Et sentralt forhold med velstandsutviklingen i Norge har vært fordelingspolitikken. På nesten alle områder har det overordnede mål vært at flest mulig skal få del i den økonomiske fremgangen uavhengig av bosted, kjønn, alder, yrke osv. Denne politikken har medført en markert inntektsutjevning, som har bidratt til at Norge i økonomisk og sosial forstand er blitt et meget homogent samfunn.


Fjellområdene i Norge består dels av store, sammenhengende og lite kuperte vidder som er rester etter det før-tertiære, utjevnede slettelandet, og dels av ville fjellområder med store høydeforskjeller der landformene er resultat av erosjon etter landhevingen. De høyeste fjellene finnes i det sentrale området, først og fremst i Jotunheimen i Sør-Norge, der harde prekambriske eller overskjøvne eruptiver har holdt stand mot erosjonen. De alpine formene skyldes istidens botnbreer som har skåret seg dypt inn i fjellmassivet og etterlatt egger og tinder der botnbreene møttes og gikk over i hverandre. Det høyeste fjellet i Norge heter Galdhøpiggen og er 2469 meter høyt.


5,3 % av Norges totalareal består av ferskvann, den største innsjøen heter Mjøsa og er


365 km2, på det dypeste er Mjøsa 453 m, lengden på innsjøen er 107 km. Mjøsa ligger på Østlandet like i nærheten av byen Lillehammer hvor vinter-OL ble arrangert i 1994. Mjøsas avløp, elva Vorma, renner lenger sør ut i Norges lengste og vannrikeste elv Glomma. Glomma er 600 km. lang og var inntil fløtingen av tømmer opphørte i 1985, den viktigste fløtingselva i Norge. Under en stor flom i 1789 steg vannstanden i innsjøen Øyeren med hele 17 meter.


Norge er i ei særstilling blant verdens industriland når det gjelder produksjon og forbruk av elektrisitet. Praktisk talt all vår elektrisitetsproduksjon skjer i vannkraftverk. Norge har verdens høyeste elektrisitetsforbruk per hode.


Når Norge har utviklet seg til å bli et av verdens rikeste land, skyldes det primært vidtgående industrialisering, stor energitilgang (vannkraft) og forholdsvis gunstig beliggenhet i relasjon til de viktigste markedene i Vest-Europa. Skipsfart har vært et viktig element i landets økonomiske utvikling, men har etterhvert avtatt i betydning.

Helge Heggelund
 
Annonser
Russisk kjøkken
Det russiske kjøkken er blant de fremste i verden. I utlandet betyr russisk kjøkken først og fremst vodka, kaviar, vinegeret (eller russisk salat) og pirozjkí, men det byr på langt mer enn dette.

Velkommen til en Prat, logg deg på og kos deg.
 

Foredrag om Det norske lektoratet i Moskva av Helge Heggeund  Les mer
Foredrag om Norges forhold til EU av Helge Heggeund  Les mer
Om Norsk-Russisk Kultursenter  Les mer
 
Interessante steder
 
Lenker

[an error occurred while processing this directive]
 
Generell informasjon
Opp
Utvikling og oppdatering: Orlov Iaroslav
Kontakt: